Grondslag en doel

De stichting heeft ten doel

 1. het verlenen van steun aan organisaties en/of instellingen, die de belangen behartigen van onverzorgde en/of verwaarloosde minderjarigen;
 2. het verlenen van steun aan het jeugdwerk;
 3. het verlenen van steun aan de instandhouding van het door Govert van Wijn geschonken Garrelsorgel in het kerkgebouw aan de Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis voor enerzijds de erediensten, maar daarnaast vooral ook het monumentale gebouw open te stellen voor diverse culturele activiteiten;
 4. het verlenen van steun aan organisaties en/of instellingen, werkzaam op het terrein van cultureel en maatschappelijk werk;
 5. het optreden door twee leden van het bestuur als administrateur van “Beijers-Barendrecht Fonds”, Fonds “Govert van Wijn”, “Van Embden Fonds”, “Altijddurend Fonds Kornelis van der Horst” en “Altijddurend Fonds weduwe Schim-Keijzer”; en
 6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Jaarlijkse donaties

Recente donaties

 • 2018 Music4Fun Maassluis
 • 2018 Kunst na Arbeid 100 jaar
 • 2018 Stichting historische scheepswerf Zorg en Vlijt
 • 2018 Stichting Avavieren
 • 2018 Orgeleducatieproject
 • 2018 Peter en de Wolf
 • 2018 Stichting Present de Wensboom
 • 2018 Theater Koningshof
 • 2017 Waterwegpop
 • 2017 Museum Maassluis
 • 2017 Kamerkoor Cantabile
 • 2017 Torenconcert
 • 2017 Careijn de Vloot bijdrage Motomed
 • 2017 Ontspanningsmiddag bewoners Careyn de Vloot
 • 2017 Ontspanningsmiddag bewoners Argos Zorggroep de Tweemaster
 • 2017 Ontspanningsmiddag bewoners Argos Zorggroep Driemaashave
 • 2016 Telemann Ensemble
 • 2016 Kinderkoor Wonderwijs
 • 2016 Stichting Avavieren
 • 2016 Geriatrisch centrum Driemaashave bijdrage tovertafel
 • 2016 Paardrijden Gehandicapten
 • 2016 Museum Maassluis
 • 2016 Cultuurmiddag

Historie

De Govert van Wijnstichting komt voort uit het voormalige “Weeshuis der Hervormden” aan de Noordvliet te Maassluis. De stichting is vernoemd naar Govert van Wijn (1642-1738), een Maassluise weldoener die aan het Weeshuis per testament een bijzondere schenking deed.

Lees meer over de geschiedenis van het Weeshuis

Op zoek naar sponsoring voor uw organisatie of project?

Aanvraag indienen