Grondslag en doel

De stichting heeft ten doel

 1. het verlenen van steun aan organisaties en/of instellingen, die de belangen behartigen van onverzorgde en/of verwaarloosde minderjarigen;
 2. het verlenen van steun aan het jeugdwerk;
 3. het verlenen van steun aan de instandhouding van het door Govert van Wijn geschonken Garrelsorgel in het kerkgebouw aan de Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis voor enerzijds de erediensten, maar daarnaast vooral ook het monumentale gebouw open te stellen voor diverse culturele activiteiten;
 4. het verlenen van steun aan organisaties en/of instellingen, werkzaam op het terrein van cultureel en maatschappelijk werk;
 5. het optreden door twee leden van het bestuur als administrateur van “Beijers-Barendrecht Fonds”, Fonds “Govert van Wijn”, “Van Embden Fonds”, “Altijddurend Fonds Kornelis van der Horst” en “Altijddurend Fonds weduwe Schim-Keijzer”; en
 6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Jaarlijkse donaties

Recente donaties

 • 2023 Stichting Rode Mijter.
 • 2023 Gereformeerde Jeugdraad.
 • 2023 Voedselbank Maassluis.
 • 2023 Maassluis Maritiem.
 • 2022 Stichting ASVZ.
 • 2022 Stichting Scouting Maassluis.
 • 2022 HVM Fenacolius.
 • 2022 Zeekadetten korps Maassluis.
 • 2022 Maassluise Harmonie.
 • 2021 Bijdrage kade Scouting Karel Doormangroep.
 • 2021 Verfmaterialen voor clubgebouw CKC.
 • 2021 Kleurpotloden voor voedselbank.
 • 2021 Bijdrage videofietsen Argos.
 • 2021 Zilveren Lepels Museum Maassluis.
 • 2021 TipTopper shopper Stichting Present.
 • 2020 Stichting Publieke evenementen Maassluis.
 • 2020 Eindmusical groepen 8, theater Koningshof.
 • 2020 Stichting Present.

Historie

De Govert van Wijnstichting komt voort uit het voormalige “Weeshuis der Hervormden” aan de Noordvliet te Maassluis. De stichting is vernoemd naar Govert van Wijn (1642-1738), een Maassluise weldoener die aan het Weeshuis per testament een bijzondere schenking deed.

Lees meer over de geschiedenis van het Weeshuis

Op zoek naar sponsoring voor uw organisatie of project?

Aanvraag indienen