Het bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Govert van Wijnstichting is als volgt.

  • J.A. (Jaap) Kroonenburg, voorzitter
  • J.P. (Peter) Montagne, secretaris (secretaris@govertvanwijnstichting.nl)
  • A. (Ad) Alblas, penningmeester
  • K. (Nico) Assenberg, beheer en onderhoud

Peter, Ad, Nico en Jaap.