Aanvraag indienen

Uitgangspunten honorering

 1. De aanvraag dient een relatie te hebben met onze statutaire doelstellingen (zie pagina doelstelling);
 2. In principe kan iedereen een aanvraag indienen;
 3. Het doel moet duidelijk omschreven zijn;
 4. De toekenning ondersteunt onze maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid;
 5. De toekenning vergroot de naamsbekendheid van de Govert van Wijnstichting.

Wat honoreren wij niet?

 1. Initiatieven met (mogelijke) veiligheidsrisico’s;
 2. Initiatieven met schadelijke gevolgen voor het milieu;
 3. Initiatieven met schadelijke gevolgen voor de samenleving;
 4. Initiatieven met (mogelijk) schadelijke gevolgen voor de reputatie van de Govert van Wijnstichting;
 5. Structurele ondersteuningsaanvragen;
 6. Onvoldoende concrete aanvragen;
 7. Initiatieven gericht om sponsorgelden te werven;
 8. Initiatieven waarbij de aanvrager niet voldoet aan de gebruikelijke normen voor goed bestuur.
 9. Initiatieven waarvoor de bijdrage gebruikt wordt voor overhead.

De bijdrage

Het bestuur beslist over de hoogte van de bijdrage. Bij toekenning is deze minimaal € 50,– en maximaal € 5.000,–. Voor hetzelfde project wordt maximaal twee maal een bijdrage verleend. Gelet op het feit dat de Govert van Wijnstichting ingebed is in de Maassluise samenleving zullen activiteiten met een lokaal accent bij toekenning de voorkeur hebben. Dit betekent niet de uitvoerenden Sluizers hoeven te zijn, Maassluis mag ook als plaats prominent belicht worden. Van deze toekenning wordt een bevestiging naar de aanvrager gestuurd met het verzoek om binnen 6 weken een factuur te sturen.

Intrekking

Een toekenning van een bijdrage kan worden ingetrokken indien:

 1. Het initiatief/project niet of niet geheel plaatsvindt/heeft plaatsgevonden;
 2. Het initiatief/project sterk is gewijzigd ten opzichte van de aanvraag;
 3. Er sprake is van fraude, faillissement;
 4. Er onjuiste gegevensverstrekking heeft plaatsgevonden;
 5. Er niet binnen 3 maanden een factuur is ontvangen.

Logo

U kunt ons logo downloaden om te gebruiken in uw publicaties.

Volgende vergadering

Op 26 juni 2024 is de eerstvolgende vergadering waarin de aanvragen besproken zullen worden. Aanvragen die voor 12 juni zijn ingediend worden meegenomen in deze vergadering.

Formulier