Doelstelling

De doelstellingen van de stichting zijn nog steeds nauw verbonden met haar geschiedenis. Omdat haar wortels liggen in het voormalige Weeshuis wordt er steun verleend aan jeugdwerk. In het bijzonder is er aandacht voor organisaties en/of instellingen die de belangen behartigen van minderjarigen in moeilijke situaties..

Het weeshuis is verbonden geweest aan de kerk. Govert van Wijn heeft niet alleen het weeshuis opgenomen in zijn testament, maar ook het beroemde Garrels orgel geschonken aan de Grote kerk. We dragen bij aan het behoud van het Garrelsorgel en het openstellen de Groote Kerk voor diverse culturele activiteiten.
Daarnaast verlenen wij steun aan instanties en organisaties die werkzaam zijn op het terrein van cultureel en maatschappelijk werk. Vanwege het feit dat de Govert van Wijnstichting ingebed is in de Maassluise samenleving zullen activiteiten met een lokaal accent bij toekenning de voorkeur hebben.

Kort samengevat heeft de stichting doelstellingen:

  1. het verlenen van steun aan organisaties en/of instellingen, die de belangen behartigen van onverzorgde en/of verwaarloosde minderjarigen;
  2. het verlenen van steun aan het jeugdwerk;
  3. het verlenen van steun aan de instandhouding van het door Govert van Wijn geschonken Garrelsorgel in het kerkgebouw aan de Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis voor enerzijds de erediensten, maar daarnaast vooral ook het monumentale gebouw open te stellen voor diverse culturele activiteiten;
  4. het verlenen van steun aan organisaties en/of instellingen, werkzaam op het terrein van cultureel en maatschappelijk werk;
  5. het optreden door twee leden van het bestuur als administrateur van “Beijers-Barendrecht Fonds”, Fonds “Govert van Wijn”, “Van Embden Fonds”, “Altijddurend Fonds Kornelis van der Horst” en “Altijddurend Fonds weduwe Schim-Keijzer”; en
  6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.